VII. NKF.

VII. Nyári Kézilabda Fesztivál
Budapest, 2016. augusztus 26 – 28.

VERSENYKIÍRÁS

I. Verseny célja rendezője

A Budapesti Kézilabda Szövetség a kézilabda sportág népszerűsítése, a bajnoki versenyekre való eredményes felkészülés és a sportkapcsolatok kiépítése ápolása céljából rendezi meg a Budapesti Nyári Kézilabda Fesztivál-t.

II. Időpont. helyszínek

helyszínek: budapesti sportcsarnokok, tornatermek,
időpont: 2016. augusztus 26 – 28.

III. Korcsoportok, játékidő, kiállítás, labdaméret

korosztályok játékidő  szünet   kiállítás  labda    
Ifjúsági fiú IF18 1998.január 1-én vagy később születettek, 2 x 25  2 2 III.
Ifjúsági leány IF 17  1999. január 1-én vagy később születettek 2 x 25  2 2 II.
Serdülő fiú SF16 2000. január 1-én vagy később születettek, 2 x 20 2 2 II.
Serdülő leány SL15 2001. január 1-én vagy később születettek, 2 x 20 2 2 II.
Gyermek fiú Gy 14 2002. január 1-én vagy később születettek, 2 x 20 2 2 II.
Gyermek leány Gy 13 2003. január 1-én vagy később születettek, 2 x 20 2 2 I.
Gyermek fiú Gy 12 2004. január 1-én vagy később születettek, 2 x 15 2 1 I.
Gyermek leány Gy 11 2005. január 1-én vagy később születettek 2 x 15 2 1 0
Gyermek fiú Gy 10 2006. január 1-én vagy később születettek 2 x 15 2 1 0
 

IV. Nevezési, részvételi költségek

A Budapesti Kézilabda Szövetség a 2015/2016. évi látvány és csapatsportágak TAO támogatása által megszerzett támogatási összegnek köszönhetően, valamennyi budapesti sportszervezet csapatainak részére, továbbá a 2015. évben a VI. Nyári Kézilabda Fesztiválra benevezett  megyei sportszervezetek csapatainak  részére – a 2015 évben nevezett csapatok számának megfelelően – a nevezés ingyenes.

Az ingyenes részvétel feltételei melyek együttes teljesülése esetén vehető igénybe kedvezmény:

1. Budapesti székhelyű sportszervezet vagy a 2015. évi VI. Nyári Kézilabda Fesztiválon résztvett megyei (nem budapesti székhelyű) sportszervezett a 2015-ös csapatok számának megfelelően,

2. Határidőig (2016. július 27.) leadott nevezés,

3. A sportszervezetek csapatainak a nevezésükkel egyidejűleg,- de legkésőbb a nevezési határidőig – benevezett csapatonként 25.000,- Ft letétet a BKSZ 11705008-20462381 számú OTP Banknál vezetett számlájára átutaljanak,

A letét összegét a tornán való részvétel esetén, valamint ha a csapattal szemben ki nem állás és visszalépés miatt nem történt intézkedés, a torna befejezését követő 8 (nyolc) naptári napon belül a BKSZ visszafizeti.

A fent leírtak körébe nem tartozó, nem budapesti székhelyű sportszervezetek részére a nevezési díj az alábbiak szerint kerül megállapításra:

– egy csapat esetén: 35.000,- Ft
– kettő csapat esetén: 65.000,- Ft
– három csapat esetén: 95.000,- Ft
– háromnál több csapat esetén, csapatonként: 30.000,- Ft

Szállás és étkezési költségek:

– kollégiumban (reggeli, ebéd, vacsora) 6.400,-Ft/fő/nap
– Hotel*: (reggeli, ebéd, vacsora) 7.300,-Ft/fő/nap

A szállást igénybevevő csapatok kauciót kötelesek fizetni (30.000,-HUF/csapat), melyet a szállás elhagyásakor – amennyiben anyagi károkozás ott nem történt – visszakapnak vagy 8 napon belül átutalásra kerül a csapatvezető által megadott bankszámlaszámra.

V. Nevezés, határidő                    2016. július 27. (szerda)

A nevezéssel együtt a vidéki csapatok a nevezési díjat és a szállás, étkezés díjának 50%-át a budapesti csapatok a letét teljes összegét a Budapesti Kézilabda Szövetség OTP Bank Zrt-nél vezetett 11705008-20462381-00000000 számlájára a kiírás szerinti összegnek megfelelően magyar forintban (HUF) kell átutalják.  A nevezés az átutalással együtt érvényes, átutalásnál a megjegyzés rovatban kérjük a csapat nevét is feltüntetni.

A fennmaradó szállás és étkezési díj 50%-át a megérkezés napján 13.00 – 20.00 óra között kötelesek megfizetni készpézben, vagy előre utalással annak figyelembe vételével, hogy a fenti napig azt a bank teljesítse!

Minden helyszínen a férőhelyek száma korlátozott, így a nevezések és az ahhoz kapcsolódó átutalások beérkezésének sorrendjében dönt a szervező szállások elfoglalásával kapcsolatosan.

VI. Érkezés, regisztráció

Az érkezés alkalmával, a versenybizottságnál kell regisztrálni, az összesítő névsorral, diákigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel. Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy hitelt érdemlően (fenti okmányok valamelyikével) igazolja személyazonosságát!

VII. Torna szabályai

A Fesztiválon a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) és az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) verseny és játékszabályai érvényesek az alábbi speciális esetek kivételével:

1. Időkérés

A mérkőzések során csapat időkérés (Team Time Out) és játékidő megszakítás „time out” nincs, kivétel a felismerhető sérülés esetén a játékvezetők döntése alapján.

2. Kizárás

A Kézilabdázás Játékszabályai 16:6 pontja alapján kizárt játékosok az adott mérkőzésre veszítik el részvételi jogosultságukat. Az a játékos és hivatalos személy akit a 8:10 szabály alapján különösen sportszerűtlennek ítélnek a mérkőzés játékvezetői, azok a soron következő 2 (kettő) mérkőzésen automatikusan nem vehetnek részt, elvesztik részvételi jogosultságukat.

3. Lebonyolítás és a helyezések eldöntése

A lebonyolítás valamennyi korcsoportban a beérkező nevezések alapján kerül meghatározásra (legalább 5 mérkőzés/csapat lejátszásával). A helyezések eldöntése a nemzetközi szabályok szerint (pontszám, egymás elleni eredmény, abszolút gólkülönbség, több lőtt gól,) kerül eldöntésre. Azonos pontszámot elérő kettőnél több csapat esetén, az egymás elleni eredményeik kerülnek csak figyelembe vételre, s az ezek eredményeiből kialakult fentebb részletezett sorrend határozza meg a helyezéseket!

4. Eredmények

A mérkőzésekről versenyjegyzőkönyv nem készül, az eredmények pontos közléséért a mérkőzés játékvezetői a felelősek.

5. Csapatok felszerelése

A versenyprogram szerint elől álló csapat, köteles azonos mezszín esetén alkalmazkodni az ellenfél (második helyen szereplő) csapat felszereléséhez!

6. Súlyos sportszerűtlen magatartás

A súlyosan sportszerűtlen, vagy a szabályokat durván megszegő csapatot a Versenybizottság kizárja és eredményeit megsemmisíti!

7. Mérkőzések megkezdése

Ha valamelyik csapat a mérkőzés kezdési időpontjáig, versenyzésre alkalmas szerelésben nem jelenik meg, akkor mérkőzés helyszínén a jelen lévő csapat részére 10:0 gólkülönbséggel kerül igazolásra a mérkőzés! 

Várakozási idő nincs!

8. Óvás

Óvni a mérkőzés végét követő 15 percen belül lehet, kizárólag írásban, és az óvással együtt annak díját 10.000,-Ft-t a mérkőzés helyszínén lévő versenybizottsági képviselőnek kell átadni!

9. Díjazás

A korcsoportok
I. helyezettjei (kupa, oklevél, és érem),
II. és III. helyezettjei (oklevél és érem) díjazásban részesülnek.

Korcsoportonként különdíjat kap korcsoportonként, a résztvevő csapatokból – edzők szavazatai alapján – kiválasztott 1-1 játékos és kapus!

VIII. Egyéb rendelkezések

A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel, így az abból adódó valamennyi felelősség a résztvevő csapatok edzőit, vezetőit terheli, a torna szervezője elhárít magától minden e felelősségére irányuló megkeresést!

A Budapesti Kézilabda Szövetség és a vele együttműködő partnerei, (sportcsarnokok, szállásadók stb.) felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken hagyott értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját feladata.

A fent külön nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az Európai Kézilabda Szövetség, és a Magyar Kézilabda Szövetség, hatályos verseny és játékszabályai az irányadóak, valamint a vitás kérdések eldöntése a fenti szervezetek alapdokumentumai és szokásjogai alapján történik!

Budapest, 2016. március 16.

Budapesti Kézilabda Szövetség

 

Versenykiírás és nevezési lap letölthető innen (pdf)