Elnökségi Határozatok 2014

[spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 37/2014 (2014.11.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club kérésének eleget téve a 2014/2015. évi Budapest I/A. osztályú bajnokságban Braz Neto Eralmo részére engedélyezi a BKSZ 2014/2015. évi versenykiírásának 8.2 pontja szerinti játékengedély kiadási díját 7.500,-Ft-ban állapítja meg. A döntés meghozatalánál a BEAC beadványában szerepelt, hogy nevezett játékos csupán ebben a bajnoki szezonban szerepel a csapatban, hiszen  2015. nyarán már nem lesz Magyarországon, hazautazik Brazíliába.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 36/2014 (2014.11.03.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Pumukli Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány tagfelvételi kérelmét jóváhagyja, így a Sportszervezetet a Magyar Kézilabda Szövetség tagjának felveszi. A tagfelvételről a határozattal egyidejűleg értesíti az MKSZ illetékes szervezeti egységét, és a Sportszervezetet tagjai nyilvántartásába felveszi.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 35/2014 (2014.10.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Versenybizottság javaslatára a BKSZ 2015. évi Egységes Terembajnokságának versenykiírását jóváhagyja.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 34/2014 (2014.10.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az MKSZ által biztosított TAO keret terhére történő kifizetéseket – melyhez a forrást saját erőből kell a BKSZ-nek előteremteni – a beterjesztett tervezet szerinti személyek részére, egyezően a beterjesztés összegével jóváhagyja.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 33/2014 (2014.10.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a bajnokság eleji és az igazolási rendszer cseréjéből adódóan elvégzett többletfeladatokra a tevékenyen résztvevőszemélyek részére a beterjesztés szerinti többletjuttatásokat jóváhagyja

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 32/2014 (2014.10.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége jóváhagyja Tor Tamás irodavezetői foglalkoztatását 2014.09.09-től.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 31/2014 (2014.10.17.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a 12 Design Kft által elkészített és a BKSZ részére átadott új arculati anyagot, annak bevezetését folyamatosan, de legkésőbb 2014. november 30-ig meg kell valósítani. A fenti feladatot elvégző vállalkozás részére a szerződésben szereplő vállalási összeg kifizetését a BKSZ Elnöksége jóváhagyja.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 30/2014 (2014.08.05.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a FSZSE kérelmét, hogy a Pest megyei junior bajnokságban indulhasson, mivel a budapesti junior bajnokságra kevés sportszervezett nevezett..

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 29/2014 (2014.08.05.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Csepel DSE kérelmét, hogy a Pest megyei junior bajnokságban indulhasson, mivel a budapesti junior bajnokságra kevés sportszervezett nevezett.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 28/2014 (2014.08.05.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja az Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete ( módosítás alatt lévő új név: Csepel – Árpádföld Sport és Érdekvédelmi Egyesület tagfelvételi kérelmét.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 27/2014 (2014.08.05.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a BKSZ Játékvezetői Bizottságának beszámolóját a 2014. I. félévben elvégzett munkáról, egyetértett az abban kitűzött célok megvalósításában, melyhez minden rendelkezésére álló anyagi támogatást megad.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 26/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a BKSZ új arculatának kialakítására folytatandó tárgyalások keretszámait, és felhatalmazza az Elnököt, hogy saját hatáskörében döntsön a megvalósítás és a bevezetés üteméről, költségvonzatairól.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 25/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadja a BKSZ új elektronikus adminisztrációra való áttérés irányelveit, és tervezett költségeit. Jóváhagyólag tudomásul veszi a számlázz.hu elektronikus számlázórendszer használatának bevezetését, és a Poszeidon elektronikus iktatórendszerre való átállást.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 24/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Versenybizottság tagjaivá:

Elnök: Keglovits László
Tagok: György Gábor, Szarka Balázs, Szerényi László, Szerényi Lászlóné

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 23/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Edzői, Szakmai és Utánpótlás Bizottság tagjaivá:

Elnök: Rédainé Horváth Rita
Tagok: Fiedler Erika, Varga Márta, Bari-Nagy Lajos, Horváth László, Szerényi Viktória

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 22/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Nemzetközi kapcsolatok, PR és Marketing Bizottság tagjaivá:

Elnök: Heim Attila
Tagok: Simon Sebestyén, Varga Tamás,

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 21/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Játékvezetői Bizottság tagjaivá:

Elnök: Herczeg Péter
Titkár: Buza Bence
Tagok: Éles Péter, Lengyel Gábor, Tor Tamás.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 20/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Igazolási, Jogi- és Átigazolási Bizottság tagjaivá:

Elnök: dr. Szabó Gábor
Tagok: Éliásné Kókány Ágnes, György Gábor,

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 19/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Gazdasági Bizottság tagjaivá:

Elnök: Jolántai Csaba
Tagok: Solti Katalin, Szilvási Gábor

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 18/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az alábbi személyeket nevezi ki 2014. augusztus 1-i hatállyal a BKSZ. Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaivá:

Elnök: dr. Vattay Gergely
Titkár: Vindis Ferenc
Tagok: Benyák Katalin, Márk Árpád, Robotka József.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 17/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Budapesti Kézilabda Szövetség éves tagdíját 2014 évre 30.000,-Ft-ban határozta meg.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 16/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta a Budapesti Kézilabda Szövetség Tagdíjfizetési Szabályzatát, mely 2014. augusztus 1-től hatályos.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 15/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta a Budapesti Kézilabda Szövetség Bélyegzőhasználati Szabályzatát, mely 2014. augusztus 1-től hatályos.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 14/2014 (2014.07.25.) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta a Budapesti Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzatát, mely 2014. augusztus 1-től hatályos.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 13/2014 (2014.05.15) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége javasolja BKSZ Elnökének, hogy  2014. június 19-én 17.00 órára összehívott Tisztújító Közgyűlésre az alábbi összetételű jelölő bizottságot kérje fel:

Keglovits Lásztó elnök
Robotka József tag
Szerényi Lászlóné tag

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 12/2014 (2014.05.15) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége javasolja BKSZ Elnökének, hogy  2014. június 19-én 17.00 órára a Szövetség nagytermébe összehívandó Tisztújító Közgyűlésen az alábbi napirendre tegyen javaslatot:

  1. A BKSZ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
  2. A BKSZ 2013. évi Mérlegének, eredménykimutatásának és közhasznúsági jelentésének elfogadása,
  3. A BKSZ 2014. évi Költségvetésének elfogadása,
  4. Tisztújítás
  5. Kitüntetések díjak átadása.
[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 11/2014 (2014.05.15) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége javasolja BKSZ Elnökének, hogy  2014. június 19-én 17.00 órára a Szövetség nagytermébe (1053 Budapest, Curia u. 3.) összehívja a Budapesti Kézilabda Szövetség Tisztújító Közgyűlését hívja össze.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 10/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a BKSZ Etikai- és Fegyelmi Bizottságának 2014/06. sz. határozatát megsemmisíti és a Fegyelmi Bizottságot az ügyben új eljárás lefolytatására utasítja. A megismételt eljárás tárgyalási napját: 2014. április 10. 16:00 órában határozza meg. A BKSZ EFB vezetésére, ezen ügy tekintetében – eseti jelleggel – dr. Vattay Gergelyt bízza meg.
A fenti határozat jogerős fellebbezésnek helye nincs.

[/spoiler]

[spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 9/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta a BKSZ. Versenyalbizottságának beszámolóját a 2013/2014. évi Bajnokságokkal kapcsolatosan és azt jóváhagyólag elfogadta

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 8/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a főtitkár tájékoztatása alapján áttekintette a Budapest Főváros Sportirányítása és a Magyar Kézilabda Szövetség által a változó jogszabályokkal kapcsolatosan felvetett szabályzatok módosításainak feladatait, azok kidolgozásával és az Elnökség elé terjesztésével a főtitkárt bízza meg.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 7/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta az Art Motives Kft-vel, a Finance Initiative Consulting Kft-vel, és a Protocol Hungary Kft-vel kötött megbízási szerződések meghosszabbítását 2014. december 31-ig a szerződésekben meghatározott tartalommal és összeggel.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 6/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta a BKSZ 2013. évi Pénzügyi beszámolóját és a 2014. évi költségvetés tervezetét és azt a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 5/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége 2014. április 22-én 17.00 órára a szövetség nagytermébe(1053 Budapest, Curia u. 3.) összehívja a Budapesti Kézilabda Szövetség Küldöttválasztó gyűlését a Magyar Kézilabda Szövetség 2014. május 16-i Küldöttgyűlésén a budapesti sportszervezeteket képviselő küldöttek megválasztására.

A küldöttgyűlésen azon sportszervezetek rendelkeznek szavazati joggal akik Budapest székhelyűek, és a Magyar Nemzeti Bajnokságban nem játszik csapatuk, ide nem értve az MKSZ Gyermekkézilabda bajnokságát

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 4/2014 (2014.04.02) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megvitatta és elfogadta a főtitkár előterjesztésében a Budapesti Kézilabda Szövetség és az Elnökség 2013. évi munkájáról szóló előterjesztést.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 3/2014 (2014.02.20) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Puja Pálnak az MKSZ. Amatőr Tanácsa tagjának tájékoztatóját a testület elmúlt időszak tevékenységéről, javaslatokat fogalmazott meg az gyermekbajnoki rendszer megreformálásával kapcsolatosan.

[/spoiler]

[spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 2/2014 (2014.02.20) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége az Elnök előterjesztése alapján a BKSZ Játékvezetői Bizottságának vezetésével Herczeg Pétert bízza meg munkájához minden támogatást biztosít a Bizottság részére.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 1/2014 (2014.02.20) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Versenyalbizottság előterjesztése alapján megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta a 2014. évi Egységes Terembajnokság csoportbeosztását, valamint módosította a fizetendő játékvezetői díjak összegét a beérkezett nevezésekre tekintettel.
[/spoiler]