Elnökségi határozatok 2011

[spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 21/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a 21/2010. sz. határozatában felsorolt feladatokat ellátó személyek díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:
• Versenybíró felnőtt mérkőzéseken: 1200,-Ft/ mérkőzés
• Versenybíró utánpótlás mérkőzéseken: 1000,-Ft/ óra
• Teremfelügyelő utánpótlás mérkőzéseken: 1000,-Ft/óra

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 20/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a sportág fejlődése és a Budapest Bajnokságban résztvevő csapatok magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében az általa rendezett ((tőle teremet bérlő) csapatok mérkőzéseire, – saját költségén – központi Versenybírót biztosít, segítve a csapatok és az ott közreműködő játékvezetők munkáját!
A Versenybíró feladata felnőtt mérkőzéseken: Igazolások ellenőrzése (játékvezetőkkel együtt) időmérő, eredményjelző berendezés kezelése, és a jegyzőkönyv vezetése. Az időleges kiállítások mérése és egyéb játékidővel és a cserehellyel kapcsolatos feladatok továbbra is a mérkőzés játékvezetőinek feladatkörébe tartoznak. A versenybírók részvételével a felnőtt mérkőzéseken megszűnik a korábbi teremfelügyelői rendszer.
A Versenybíró feladata Serdülő és Gyermekmérkőzéseken: időmérő, eredményjelző berendezés kezelése, és a jegyzőkönyv vezetése.
Az igazolások ellenőrzése az utánpótlás (sorozat) mérkőzéseken a teremfelügyelő feladata és felelőssége, vitás esetekben a játékvezetők döntése a meghatározó.
A fenti feladatok ellátására pályázat kerül kiírásra s annak tartalmának meghatározására és a beérkezett pályázatok értékelését az Elnökség az alábbi eseti bizottságot hozza létre: Demény Gyula elnök, Puja Pál főtitkár, Keglovits László elnökségi tag.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 19/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a budapesti játékvezetők továbbképzésével, oktatásával kapcsolatosan 2010. szeptember 4-én (szombaton) 11.30 órai kezdettel kötelező továbbképzést tart, melyen valamennyi a Budapest Bajnokságban működő játékvezető megjelenése kötelező! A részletes tematikát, és követelményeket a BKSZ. JB. és annak felügyeletét ellátó Halmai János elnökségi tag határozzák meg!
A továbbképzés tapasztalatai alapján összhangban az MKSZ. Játékvezetői Bizottságával meg kell határozni a BKSZ.-ben működő játékvezetőkkel szemben támasztandó követelményeket, azoknak alkalmasnak kell lenni a budapesti mérkőzésen közreműködő játékvezetők szakmai és fizikai állóképességének mérésére, képzésére és fejlesztésére.
A BKSZ. Elnöksége a kidolgozott és elő a következő ülésre beterjesztendő javaslat elfogadásával egyidejűleg, annak anyagi fedezetét rendelkezésre bocsátja.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 18/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta az I. Budapesti Kézilabda Fesztivállal kapcsolatos Puja Pál főtitkár által előterjesztett tájékoztatót.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 17/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége áttekintve a sportág új dimenziójának, a strandkézilabdának rohamos fejlődését és népszerűségét elhatározta, hogy állandó bizottságot hoz létre BKSZ. Strandkézilabda Bizottság elnevezéssel s vezetésével, a jövő évi rendezvénysorozat előkészítésével megbízza Hargitai Gábort!

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 16/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Puja Pál főtitkár és Hargitai Gábor Versenybizottság vezető beszámolóját a Szigeti Sportvarázs 2010. es rendezvényről, s az azzal kapcsolatos költségeket elfogadta.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 15/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Rédainé Horváth Rita alelnök és Puja Pál főtitkár beszámolóját a Budapest Válogatott 5 Város Tornáján történt részvételéről.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 14/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Demény Gyulának az MKSZ. Amatőrtanácsának tagjának a beszámolóját a testület elmúlt egy esztendős tevékenységéről.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 13/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta a 2010/2011-es Budapest Gyermek és Serdülő Bajnokságainak játékvezetői díjait az alábbiak szerint:
1996-os korosztály: 1600,-Ft/játékvezető
1998-as korosztály: 1500,-Ft/játékvezető
2000-es korosztály: 1500,-Ft/játékvezető (egyes játékvezetés)
Budapest, gyermek szivacsmérkőzés: 900,-Ft/fő/mérkőzés

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 12/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta a BKSZ. Versenybizottságának beszámolóját a 2010/2011. évi Bajnokságokkal kapcsolatosan beékezett nevezésekről, a tervezett csoportbeosztásokról és azt jóváhagyólag elfogadta.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 11/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta a BKSZ. Versenybizottságának beszámolóját a 2009/2010. évi Bajnokságokkal kapcsolatosan és azt jóváhagyólag elfogadta

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 10/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és a Budapesti Kézilabda Szövetség Közgyűlésének elfogadásra javasolja a BKSZ. Alapszabályának módosítását, melyre a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási és jogi osztálya által 2010. április hó 21. napján kelt jelzése alapján vált szükségessé, összhangban a hatályos törvényi előírásokkal.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 9/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és a Budapesti Kézilabda Szövetség Közgyűlésének elfogadásra javasolja a BKSZ. 2010. évi költségvetés tervezetét.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 8/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és a Budapesti Kézilabda Szövetség Közgyűlésének elfogadásra javasolja a BKSZ. 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 7/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége 2010. szeptember 4.-én 10.00 órára összehívja a Budapesti Kézilabda Szövetség Közgyűlését az alábbi napirend szerint:
1. A BKSZ. 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója,
2. A BKSZ Ellenőrző Testületének jelentése,
3. A BKSZ. 2010. évi költségvetés tervezetének megvitatása, elfogadása,
4. A BKSZ. Alapszabályának módosítása

[/spoiler] [spoiler title=”BKSZ.Elnöksége 6/2010 (2010.08.05) sz. határozata”]

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége 2010. augusztus 5-i ülésén megtárgyalta, dr. Mikus Imre által benyújtott 15/2010. számú Fegyelmi Határozattal kapcsolatos fellebbezését, és az alábbi határozatot hozta:

Megvizsgálva a fellebbezés alaki és egyéb kellékeit megállapítást nyert, hogy a Fegyelmi Szabályzat 39.§. (1) bek. b.) pontja alapján a Fellebbezési díj megfizetésre került, s a fellebbezés, írásos formában (elektronikus úton) a Fegyelmi Szabályzat szerinti nyitva álló határidőig beérkezett a szövetség hivatalos email címére.
Átvizsgálva a fellebbezés és a Fegyelmi ügy iratanyagát a fellebbezésben foglaltaknak részben helyt adva a BKSZ. Elnöksége megsemmisítette a 15/2010. sz. Füredi Zoltán elleni elsőfokú fegyelmi határozatot, s a BKSZ. Fegyelmi Bizottságát újbóli elsőfokú eljárás lefolytatására kötelezi.

A fentiekkel egyidejűleg gondoskodik a határozatnak BKSZ. honlapjáról történő törléséről, s a sportoló kézilabda igazolványában szereplő határozat törléséről.
A BKSZ. Fegyelmi Szabályzatának 39.§.(2). bek alapján az átutalt fellebbezési díj visszafizetéséről e határozattal egyidejűleg gondoskodik.

Indokolás

A Fegyelmi eljárás során az eljáró Fegyelmi Bizottság a fellebbezésben ismertetett – a BKSZ. Fegyelmi Szabályzatával ellentétesen – eljárási és szakmai hibákat elkövetve, kellő körültekintés nélkül, hozta meg döntését, ezért azt a BKSZ. Elnöksége törölte, s a Fegyelmi Bizottságot újból elsőfokú eljárás lefolytatására kötelezi.

[/spoiler]