Biztosítási tájékoztató 2016/2017

By | 2016.09.23

A 2016/17 bajnoki évben kisebb változás történik a Budapest felnőtt Bajnokságok résztvevői részére nyújtott biztosítási szolgáltatások kapcsán. Új elemként bekerül a”Sportolói baleseti költségtérítés” 50.000Ft biztosítási összeg értékig. Részletes tájékoztató az alábbiak szerint:

I. 1. Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset (általános feltételek IX.1.), melynek következtében:

a) a biztosítottnak az I.2. a), b), c) és d) pontokban meghatározott baleseti költségei merülnek fel,

b) a biztosított 8 napon túl gyógyuló, orvosi ellátást igénylő sérülést szenved és a baleset következtében az I.2. e) pontban meghatározott baleseti költségei merülnek fel.

I.2. Baleseti költségnek minősül a balesettel kapcsolatos, Magyarországon kiállított számlával igazolt:

a) mentési költség, amely akkor válik szükségessé, ha a biztosított balesetet szenvedett és ennek következtében sérülten mentésre szorul, vagy baleset következtében meghal, és holtteste csak mentéssel hozzáférhető,

b) szállítási költség, amely akkor merül fel, ha a balesetet szenvedett biztosítottat a baleset helyszínéről a kezelésre alkalmas legközelebbi kórházba, vagy orvoshoz, valamint egy alkalommal orvosi javaslatra az egészségügyi szolgáltatótól hazaszállítják, vagy a biztosított a baleset következtében meghal, és holttestét a baleset helyszínéről elszállítják, (a biztosított kötözésre, varratszedésre, egyéb orvosi vizsgálatra történő szállítására a biztosító nem nyújt szolgáltatást),

c) baleset során megsérült fog, műfog, korona, híd és más fogászati segédeszköz – eltekintve a kivehető műfogsortól – baleset miatt szükséges javításának költsége, amennyiben a sérülés igazoltan a baleset következménye. Nem minősül baleseti költségnek azon költség, amely a baleset előtt már meglévő fog, műfog, korona, híd, illetve más fogászati segédeszköz meglévő hibájának javítása miatt merül fel, sem a biztosított kivehető műfogsorának javítási költsége, cseréje.

d) gyógyászati segédeszközök beszerzésének, vagy más, a kezeléshez szükséges eszközök (például kötszer, gyógyszer) szükséges mennyiségben való beszerzésének a költsége.

Nem minősül baleseti költségnek a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége, ha az nem áll közvetlen okozati összefüggésben a balesettel (például, ha a már meglévő gyógyászati segédeszköz lopás, meghibásodás, vagy minőségi csere miatt kerül újbóli beszerzésre). A gyógyászati segédeszköz szükségességét a biztosító orvosa felülbírálhatja. A jelen különös feltételek alkalmazásában gyógyászati segédeszköz a hatályos jogszabályok szerint ilyenként megjelölt eszköz.

e) Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem fedezett járóbeteg-szakorvosi vizsgálatok, ellátások; diagnosztikai vizsgálatok; a baleset következtében szükséges fizioterápia, gyógytorna és balneoterápia költsége.

I.3. A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja.

Változatlan biztosítási szolgáltatások köre:

Baleseti halál esetén                                                                                                      1.000.000Ft
30%-ot elérő baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás                             2.000.000Ft
Csonttörés                                                                                                                              25.000Ft
Baleseti műtéti térítés                                                                                                        160.000Ft

A káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés továbbra is a BKSZ-en keresztül történik!
További információért Puja Pál főtitkárt keressék