Zárt kapus lebonyolítás részletei a SINOSZ sportcsarnokban 2020.09.01-től

By | 2020.09.02

A Budapesti Kézilabda Szövetség a járványügyi helyzetre való tekintettel és az Magyar Kézilabda Szövetség által közzétett Covid protokoll-hoz kapcsolódóan a zárt kapus mérkőzés lebonyolítást az alábbiak szerint kívánja megvalósítani az Emszt Kálmánné (SINOSZ) Sportcsarnokban:

Zárt kapus mérkőzések lebonyolításának speciális szabályai-ban meghatározottak szerint kell eljárni, melyek pontosítása az alábbiak szerint kerül meghatérozásra:

 • Csak a porta felöli bejárati ajtón lehet ki és belépni a sportcsarnokba.
 • A sportcsarnokban a versenyhelyen a csak az erre rendszeresített (csapatoknak is megküldött) “Zártkapus mérkőzés résztvevői” elnevezésű dokumentumban szereplő személyek lehetnek jelen, összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség előírásaival.
 • A “Zártkapus mérkőzés résztvevői” elnevezésű dokumentumot a hazai csapatnak kell kitöltenie és a mérkőzés megkezdése előtt 60 perccel át kell adnia a BKSZ kiküldött képviselőjének – versenybírónak.
 • A sportcsarnok használata az alábbiakban meghatározott körforgás szerint lehetséges.
  • A sportcsarnokban a játéktéren folyó mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében szereplő résztvevő személyeken túlmenően (játékosok, hivatalos személyek, játékvezetők, versenybírók, eredményjelző kezelő, online jegyzőkönyvvezető, játékvezetői és szövetségi ellenőrök) az öltözőkben az előző mérkőzés vagy a következő mérkőzésen szereplő hivatalos személyek ill. sportolók lehetnek.
  • A soron következő mérkőzésre a sportcsarnokba érkező személyek csak akkor léphetnek be a sportcsarnok területére, ha már az aktuális mérkőzést megelőző mérkőzésről a részt vevők távoztak, – az öltözőik felszabadultak -.
  • Fentiekkel összhangban előírjuk, hogy a csapatok a mérkőzésük befejezését követő 30 percen belül az öltözőket és a sportcsarnokot hagyják el.
 • A sportcsarnokba való belépéskor a hazai csapat felelőssége ellenőrzi hogy a sportcsarnokban csak a fentiek szerint körülírt személyek lépjenek be.
 • Mind a hazai, mind a vendég csapatok versenyzőit, hivatalos személyeit kérjük önkorlátozással csak a meghatározott csapatonként maximum 20 fő (16 játékos + 4 hivatalos személy, akik a versenyjegyzőkönyvbe szerepelnek) lépjen be és tartózkodjon a létesítményben. Ha nincs 16 játékos vagy 4 hivatalos személy helyettük nem léphet be más a létesítménybe! 

A Szövetség ezen döntései a jelenlegi, 2020. szeptember 1-én érvényes jogszabályok és járványügyi helyzet mellett születtek meg, a változó környezeti tényezőket figyelemmel kísérve, valamint a jogszabályi környezet változásával elképzelhetőek újabb módosítások!

Kérünk minden csapatot az előírtak betartására, a zökkenőmentes mérkőzések lebonyolítása és egymás egészségének megóvása érdekében.

Zárt kapus mérkőzések lebonyolításának speciális szabályai

BKSZ “Zártkapus mérkőzés résztvevői”

MKSZ COVID-protokoll

OSEI állásfoglalás