Zárt kapuk előtt a 2020/2021 Budapest Bajnokság

By | 2020.09.02

A Budapesti Kézilabda Szövetség a járványügyi helyzetre való tekintettel és az Magyar Kézilabda Szövetség által közzétett Covid protokoll-hoz kapcsolódóan további intézkedésig a 2020/2021 Budapest Bajnokság valamennyi mérkőzése tekintetében elrendeli azok zárt kapuk mellett – nézők és a közvetlen résztvevőkön túli személyek kizárásával – történő lebonyolítását.

Zárt kapus mérkőzések lebonyolításának speciális szabályai:

1.§.

A sportcsarnokban a versenyhelyen csak az erre rendszeresített (csapatoknak is megküldött) “Zártkapus mérkőzés résztvevői” elnevezésű dokumentumban szereplő személyek lehetnek jelen, összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség előírásaival.

2.§.

A “Zártkapus mérkőzés résztvevői” elnevezésű dokumentumot a hazai csapatnak kell kitöltenie és a mérkőzés megkezdése előtt 60 perccel át kell adnia a BKSZ kiküldött képviselőjének.

3.§.

A sportcsarnokokban a játéktér közvetlen környezetében és annak légterében a zajló mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében szereplő résztvevő személyeken túlmenően (játékosok, hivatalos személyek, játékvezetők, versenybírók, eredményjelző kezelő, online jegyzőkönyvvezető, játékvezetői és szövetségi ellenőrök) az öltözőkben az előző mérkőzés vagy a következő mérkőzésen szereplő hivatalos személyek ill. sportolók lehetnek.

4.§.

A soron következő mérkőzésre a sportcsarnokba érkező személyek csak akkor léphetnek be a sportcsarnok területére, ha már az aktuális mérkőzést megelőző mérkőzésről a részt vevők távoztak, – az öltözőik felszabadultak -. Fentiekkel összhangban előírjuk, hogy a csapatok a mérkőzésük befejezését követő 30 percen belül az öltözőket és a sportcsarnokot hagyják el!

5.§.

Kérjük a sportszervezeteket és csapatvezetőket, hogy a Covid-19 fertőzöttségi tüneteket produkáló (OSEI COVID-19 csekklista) a mérkőzésre ne nevezzék ezeket a csapattagokat izolálják, lehetőségük szerint teszteljék.

6.§.

A bajnokságban résztvevő sportolók és hivatalos személyek a Covid-19 fertőzöttséget azonnal, az észlelést követő 120 percen belül, emailen kötelező a BKSZ versenybizottsága felé jelezni, az érintett személy pontos adatainak az észlelés körülményeinek pontos megadásával.

7. §.

A zárt kapus sportversenyeken a 3.§. -ban megnevezett személyeken túl más nem tartózkodhat, ennek a biztosítása, a házigazda (rendező), sportcsarnokot bérlő csapaté, viselve annak minden jogi és anyagi felelősségét.

8.§.

A zártkapus mérkőzések szabályainak megsértése azonnali fegyelmi eljárást von maga után.

A Szövetség ezen döntései a jelenlegi, 2020. szeptember 1-én érvényes jogszabályok és járványügyi helyzet mellett születtek meg, a változó környezeti tényezőket figyelemmel kísérve, valamint a jogszabályi környezet változásával elképzelhetőek újabb módosítások!

Kérünk minden csapatot az előírtak betartására, a zökkenőmentes mérkőzések lebonyolítása és egymás egészségének megóvása érdekében.

BKSZ “Zártkapus mérkőzés résztvevői”

MKSZ COVID-protokoll

OSEI állásfoglalás