VIII. NKF.

VIII. Nyári Kézilabda Fesztivál
Budapest, 2017. augusztus 25 – 27.

 

VIII. NKF 2017 program letöltése

 

VERSENYKIÍRÁS

I.

A Budapesti Kézilabda Szövetség a kézilabda sportág népszerűsítése, a bajnoki versenyekre való eredményes felkészülés és a sportkapcsolatok kiépítése ápolása céljából rendezi meg a Budapesti Nyári Kézilabda Fesztivált.

II.Időpont. helyszínek:

A Budapesti Nyári Kézilabda Fesztivál (a továbbiakban Fesztivál)
helyszínek: budapesti sportcsarnokok, tornatermek,
időpont: 2017. augusztus 25 – 27.

III. Korcsoportok:

Ifjúsági fiú IF19 1998.január 1-én vagy később születettek,
Serdülő fiú SF16 2001. január 1-én vagy később születettek,
Gyermek fiú Gy 14 2003. január 1-én vagy később születettek,
Gyermek fiú Gy 12 2005. január 1-én vagy később születettek,
Gyermek fiú Gy 10 2007. január 1-én vagy később születettek,

Ifjúsági leány IF 18 1999. január 1-én vagy később születettek,
Serdülő leány SL15 2002. január 1-én vagy később születettek,
Gyermek leány Gy13 2004. január 1-én vagy később születettek,
Gyermek leány Gy11 2006. január 1-én vagy később születettek,

IV. Játékidő:

Ifjúsági IF19, LF18 2 x 25 perc 2 perc szünettel
Serdülő SF16, SL15 2 x 20 perc 2 perc szünettel
Gyermek Gy13-14 2 x 20 perc 2 perc szünettel
Gyermek Gy10-12 2 x 15 perc 2 perc szünettel 1 perces kiállítás

V. Nevezési, részvételi költségek (nevezési díj):

egy csapat esetén: 35.000,- Ft
kettő csapat esetén: 65.000,- Ft
három csapat esetén: 95.000,- Ft
háromnál több csapat esetén, csapatonként: 30.000,- Ft

Azon sportszervezetek, melyek részt vettek a 2016. évben megrendezett VII. Nyári Kézilabda Fesztivál rendezvényen, 50% nevezési díjkedvezményben részesülnek a 2016. évben benevezett csapatok számának megfelelően.

Szállás:

Több lehetséges intézménnyel állunk kapcsolatban, szükség esetén szívesen segítünk a megfelelő szálláshely kiválasztásában.

VI. Nevezés, határidő:

2017. július 26. (szerda)

A nevezéssel együtt a csapatok a nevezési díjat a Budapesti Kézilabda Szövetség OTP Bank Zrt-nél vezetett 11705008-20462381-00000000 egyszámlájára a kiírás szerinti összegnek megfelelően magyar forintban (HUF) kérjük átutalni. Átutalásnál a megjegyzés rovatban kérjük a csapat nevét is feltüntetni.

VII. Érkezés, regisztráció:

Az érkezés alkalmával, a versenybizottságnál kell regisztrálni, az összesítő névsorral, diákigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel. Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy hitelt érdemlően (fenti okmányok valamelyikével) igazolja személyazonosságát!

VIII. Kézilabda Fesztivál szabályai:

A Fesztiválon a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) és az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) verseny és játékszabályai érvényesek az alábbi speciális esetek kivételével:

1. Játékidő:

IV. pont szerint. A mérkőzések során időkérés és „time out” nincs (kivétel sérülés esetén).

2. Időleges kiállítás:

IF, S, Gy13-14 korcsoportokban 2 perc,
Gy10-12 korcsoportokban 1 perc

3. Kizárás:

A Kézilabdázás Játékszabályai 16:6 pontja alapján kizárt játékosok az adott mérkőzésre veszítik el részvételi jogosultságukat. Az a játékos vagy hivatalos személy, akit a 8:10 szabály alapján különösen sportszerűtlennek ítélnek a mérkőzés játékvezetői, azok a soron következő 2 (kettő) mérkőzésen automatikusan nem vehetnek részt, elvesztik részvételi jogosultságukat.

4. Lebonyolítás és a helyezések eldöntése:

A lebonyolítás valamennyi korcsoportban a beérkező nevezések alapján kerül meghatározásra (legalább 5 mérkőzés/csapat lejátszásával). A helyezések eldöntése a nemzetközi szabályok szerint (pontszám, egymás elleni eredmény, abszolút gólkülönbség, több lőtt gól,) kerül eldöntésre. Azonos pontszámot elérő kettőnél több csapat esetén, az egymás elleni eredményeik kerülnek csak figyelembe vételre, s az ezek eredményeiből kialakult fentebb részletezett sorrend határozza meg a helyezéseket!

5.  A mérkőzésekről papíralapú versenyjegyzőkönyv nem készül, az eredmények pontos közléséért a mérkőzés játékvezetői a felelősek.

6. A versenyprogram szerint elől álló csapat, köteles azonos mezszín esetén alkalmazkodni az ellenfél (második helyen szereplő) csapat felszereléséhez!

7. A súlyosan sportszerűtlen, vagy a szabályokat durván megszegő csapatot a Versenybizottság kizárja és eredményeit megsemmisíti.

8. Ha valamelyik csapat a mérkőzés kezdési időpontjáig, versenyzésre alkalmas szerelésben nem jelenik meg, akkor mérkőzés helyszínén a jelen lévő csapat részére 10:0 gólkülönbséggel kerül igazolásra a mérkőzés!

9. Várakozási idő nincs!

10. Óvni a mérkőzés végét követő 15 percen belül lehet, kizárólag írásban, és az óvással együtt annak díját 10.000,-Ft -t a mérkőzés helyszínén lévő versenybizottsági képviselőnek kell átadni!

11. Labda méretek:

• Férfi ifjúsági 3-as labda
• Női ifjúsági, fiú és leány serdülő, Gy14 2-es labda
• Fiú, leány Gy13 – Gy12 1-es labda
• Fiú, leány Gy10 – Gy11 0-as labda

12. Díjazás:

A korcsoportok I. helyezettjei (kupa, oklevél, és érem),
II. és III. helyezettjei (oklevél és érem) díjazásban részesülnek.
Korcsoportonként különdíjat kap korcsoportonként, a résztvevő csapatokból – edzők szavazatai alapján – kiválasztott 1-1 játékos és kapus!

IX. Egyéb rendelkezések

A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel, így az abból adódó valamennyi felelősség a résztvevő csapatok edzőit, vezetőit terheli, a torna szervezője elhárít magától minden e felelősségére irányuló megkeresést!
A Budapesti Kézilabda Szövetség és a vele együttműködő partnerei, (sportcsarnokok, szállásadók stb.) felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken hagyott értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját feladata.
A fent külön nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az Európai Kézilabda Szövetség, és a Magyar Kézilabda Szövetség, hatályos verseny és játékszabályai az irányadóak, valamint a vitás kérdések eldöntése a fenti szervezetek alapdokumentumai és szokásjogai alapján történik!

Budapest, 2017. június 1.

Budapesti Kézilabda Szövetség

Nevezéseket az iroda@handballbudapest e-mail címre kérjük eljuttatni.
A tornával kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást adunk a www.handballbudapest.hu honlapon.

versenykiírás és nevezési lap innen letölthető