5. szabály: A kapus

5:1

A kapus a kapuelőtérben védekezés céljából a labdát bármely testrészével érintheti.

5:2

A kapus a kapuelőtérben korlátlanul mozoghat a labdával – figyelmen kívül hagyva a mezőnyjátékosokra érvényes előírásokat (7:2-4, 7:7). A kidobás végrehajtását azonban nem halogathatja (6:4-5, 12:2 és 15:5 b).

5:3

A kapus labda nélkül elhagyhatja a kapuelőteret és részt vehet a játékban a mezőnyben. Ebben az esetben a mezőnyben játszó játékosokra érvényes szabályok vonatkoznak rá. (kivétel 8:5)
A kapuelőtér elhagyásának számít, ha a kapus bármely testrészével a kapuelőtérvonalon kívül érinti a talajt.

MKSZ JAB állásfoglalás:

A kapuelőtérből felugró kapust mindaddig kapusnak kell tekinteni, amig nem érinti valamely testrészével a mezőnyt:

  • A kapuelőtérből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és a kapuelőtérben ér talajt: kidobás. (nem történt szabálytalanság)
  • A kapuelőtérből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és mindkét lábával a mezőnyben ér talajt: kidobás (a kapus a birtokba vett labdával nem hagyhatja el a kapuelőteret) /5:6/
  • A kapuelőtérből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és egyik lábával a mezőnyben, másik lábával a kapuelőtérben ér talajt: kidobás (a kapus a birtokba vett labdával nem hagyhatja el a kapuelőteret) /5:6/

Mindhárom esetben, ha a labda az ellenféltől érkezett kidobás az ítélet, de ha a saját csapattárstól érkezett a labda, szabaddobás az ellenfél javára. /6:7b/

A mezőnyből felugró kapust mezőnyjátékosnak kell tekinteni:

  • A mezőnyből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és a mezőnyben ér talajt: a játék folytatódik. (nem történt szabálytalanság)
  • A mezőnyből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és a kapuelőtérben ér talajt: szabaddobás az ellenfél javára. /6:2b/
  • A mezőnyből felugró kapus a levegőben elfogja a labdát és egyik lábával a kapuelőtérben másik lábával a mezőnyben ér talajt: szabaddobás az ellenfél javára. /6:2b/

A kapus egyik lábával a mezőnyben, másik lábával a kapuelőtérben állva elfogja a labdát: a játék folytatódik. /5:3/

  • A kapus egyik lábával a mezőnyben, másik lábával a kapuelőtérben állva elfogja a labdát, majd a mezőnyben lévő lábával belép a kapuelőtérbe: szabaddobás az ellenfél javára. /5:9/

Az 5:3-as szabály alól kivételt képeznek a 8:5 szabály, a kapus mezőnyjátékára vonatkozó rendelkezései. (A kapus elhagyja a kapuelőteret…)

5:4

A kapus a labda birtoklása nélkül elhagyhatja a kapuelőteret és a labdát a mezőnyben tovább játszhatja.

MKSZ JAB állásfoglalás:
Ha a kapus a védési cselekvés közben a kezében a labdával kicsúszik a kapuelőtérből: a kapust vissza kell rendelni a kapuelőtérbe és a játék sípjelre kidobással folytatódik.

Ha a kapus a védési cselekvés közben a labda teljes értékű birtoklása nélkül kicsúszik a kapuelőtérből, a labdát tovább játszhatja.[/spoiler][/note]

5:5

A kapus a védésnél nem veszélyeztetheti az ellenfelet (8:3, 8:5, és 8:5 magyarázat, 13:1 b).

5:6

A kapus a birtokba vett labdával nem hagyhatja el a kapuelőteret (6:1, 13:1 a, és 15:7 3. bekezd.), amennyiben a játékvezető a kidobáshoz sípjelzést adott (szabaddobás 15:7 2. bekezd.), egyébként kidobás következik (15:7). Az előnyszabályt a 15:7 szerint azonban figyelembe kell venni, ha a labdát elveszíti, miután labdával elhagyta a kapuelőteret.

MKSZ JAB állásfoglalás:
A labdavezetés teljes értékű labda birtoklásnak számít, ezért a kapus labdavezetéssel nem hagyhatja el a kapuelőteret.

5:7

A kapus mindaddig nem érintheti a kapuelőtéren kívül a talajon fekvő, vagy guruló labdát, amíg a kapuelőtérben tartózkodik (6:1, 13:1 a).

MKSZ JAB állásfoglalás:

A mindkét lábával a kapuelőtérben álló kapus a mezőny légterében lévő labdát:

  • a kapuelőtérbe üti: kidobás
  • az alapvonalon túlra üti: kidobás
  • az oldalvonalon túlra üti: bedobás

5:8

A kapus nem viheti vissza a kapuelőtérbe a kapuelőtéren kívül a talajon fekvő, vagy guruló labdát (6:1, 13:1 a).

5:9

A kapus a labdával nem térhet vissza a mezőnyből saját kapuelőterébe (6:1, 13:1 a).

5:10

A kapus lábszárral vagy lábbal nem érintheti a mezőny irányába mozgó labdát (13:1 a).

5:11

A kapus a 7 m-es dobás végrehajtásakor nem léphet túl a kapus-határvonalon (4 m-es vonal), vagy annak meghosszabbításán mindkét irányban, amíg a dobó játékos kezét a labda el nem hagyta (14:9).

Magyarázat:

A kapus mindaddig, amíg egyik lábával a kapus-határvonalon (4 m-es vonal) vagy a mögött érinti a talajt, a másik lábát, vagy valamelyik testrészét a levegőben a vonal felett átlendítheti.