Sportszervezeteknek: Ptk-változás!

By | 2016.01.20

Tájékoztató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2015. évi V. törvény hatálybalépését követő feladatokról
Tájékoztatjuk tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2015. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatályba lépését követően a gazdasági társaságok, az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15-ét követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.

A változások átvezetése kötelező a sportszervezetek részére is.
1. Gazdasági társaságok
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké) 12. §-a cégformánként meghatározza azt a végső időpontot és azt az esetkört, amikor a gazdasági társaságoknak kötelező a létesítő okirat módosítása, illetőleg a 13.§ (2) bekezdése a korlátolt felelősségű társaságok számára, amennyiben a törzstőkéjük nem éri el a 3 millió forintot.
Ez – korlátolt felelősségű társaságok és zártkörűen működő részvénytársaságok esetében – természetesen csak akkor kötelező, ha a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) a Ptk. kötelező rendelkezésébe ütközik.

2. Civil szervezetek, alapítványok
A Ptk. hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg – de legkésőbb 2016. március 15-ig – kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.
Ehhez az alapszabályuk módosítása érdekében közgyűlést kell összehívniuk!

Forrás: MKSZ