Pályázati kiírás általános iskolák részére

By | 2014.03.14

MKSZ_newA Magyar Kézilabda Szövetség pályázatot hirdet azon általános iskolák és testnevelőik részére, akik be kívánnak kapcsolódni a Magyar Kézilabda Szövetség által 2013.szeptemberében indított „Kézilabda az iskolában” nevű utánpótlás nevelő, – gondozó rendszer II. ütemébe ( Jelenleg 50 általános iskolával van szerződéses jogviszonya a Szövetségnek.) A pályázat célja az iskolai kézilabdázás bázisának, elismertségének szélesítése, a településeken dolgozó testnevelők, edzők szakmai és anyagi támogatása. A pályázatban azok az általános iskolák vehetnek részt, amelyek nem rendelkeznek szerződéses kapcsolattal NB I – ben szereplő sportszervezetekkel. Előny jelent a testnevelő személyének pályázat elbírálásában, ha tevékenységéért kézilabda sportágban nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amely részben, vagy egészben TAO-ból kerül finanszírozásra.

A Magyar Kézilabda Szövetség a pályázaton győztes iskolával és testnevelőjével háromoldalú megállapodást köt, amelyben a felek rögzítik a munkavégzés feltételeit, a Magyar Kézilabda Szövetség elvárásait, valamint a megbízási szerződés alapján járó díj / hó összegét is.

A pályázó vállalja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiadásra került kézikönyv szerint végzi feladatait, ( Juhász  – Kovács – Papp – Zsiga: Kézilabda módszertani kézikönyv a 6-14 éves korosztály képzéséhez) ebből a célból a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett, ingyenes továbbképzésen részt vesz, ha a Magyar Kézilabda Szövetség előírja, úgy a szükséges vizsgát leteszi. A pályázó vállalja továbbá, hogy a Szövetség által kidolgozott szakmai programot az iskolai sportfoglalkozásokon végrehajtja edzés- és mérkőzés-számok tekintetében.  A sportcsoportok tevékenységéről edzésnaplót vezet, melyet a szövetség illetékeseinek bemutat az ellenőrzések alkalmával. A pályázó köteles alávetni magát az MKSZ ellenőrző mechanizmusának.

 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
–        a pályázó intézmény rövid bemutatása, eddigi eredményeinek feltüntetése kézilabda sportágban
–        A programhoz való csatlakozás motivációs alapjának a bemutatása
–    A programban dolgozó testnevelő-edzők szakmai önéletrajza, valamint nyilatkozat, hogy rendelkezik e olyan jövedelemmel, amely részben vagy
egészben TAO-ból kerül finanszírozásra
–        Szándéknyilatkozat a programban való részvételről.(Amennyiben szükséges az iskola részéről,  a fenntartó engedélyének csatolása.)

A pályázatot érvényesen az általános iskola és a vele jogviszonyban álló testnevelő/edző közösen nyújthatja be. A pályázat beadásának nem feltétele, hogy a pályázat beadását megelőzően az általános iskolában kézilabda oktatás, vagy versenyeztetés történjen, tehát korábban a kézilabda sportággal nem foglalkozó pályázók is jogosultak pályázatot benyújtani.

A pályázat beadásának a határideje: 2014. április 18.

 A pályázat elbírálásának a határideje: 2014.május 15.

A program indulásának a határideje: 2014. szeptember 1.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljutatni Juhász István szakmai igazgató részére az alábbi címre: juhaszi@keziszovetseg.hu