MKSZ SZVB határozat a sportszervezetek által elrendelhető zárt kapuk mögötti mérkőzésekről

By | 2020.09.04

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
Szakmai- és Versenybizottságának

54/2020. (IX.04.) számú határozata

Az MKSZ versenyrendszereiben a rendező sportszervezet által elrendelhető zárt kapuk mögötti mérkőzés rendezés feltételeiről

Határozat:

„Az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága úgy határozott, hogy a járványügyi helyzet fentállása alatt valamennyi versenyrendszerben induló sportszervezet elrendelheti a hazai mérkőzéseinek zárt kapu melletti rendezését.
A zárt kapus mérkőzés elrendelése előtt az MKSZ Versenyigazgatóságát, illetve a megyei szövetségek versenyszervezésért felelős szervezeti egységét írásban értesíteni kell, legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt 48 órával.
Amennyiben a sportszervezet úgy dönt, hogy visszavonja a zárt kapu melletti megrendezés elrendelését, ezt legkésőbb a mérkőzés megkezdése előtt 48 órával teheti meg. Ha ez a mérkőzést megelőző 7 napon belül történik, akkor a Mérkőzés Rendezési Előírások 1.Z pontjában leírt vendégszurkolók jegyeinek igénylésére vonatkozó határidő a nézők előtti megrendezést elrendelő nyilatkozat kiadását követő 24 órára módosul.
A zárt kapus mérkőzés esetén jelen határozat mellékletében foglaltak szerint kell eljárni. A zárt kapus mérkőzésre vonatkozó előírások megszegése fegyelmi vétségnek minősül.”

Melléklet: Résztvevők kimutatása zárt kapus mérkőzés esetén

Juhász István sk.
MKSZ Szakmai- és Versenybizottság elnöke

Forrás: MKSZ