MKSZ Nyílt pályázat a Budapest Bajnokságokban szereplők részére

By | 2018.01.10

A Magyar Kézilabdai Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) nyílt pályázatot ír ki olyan, az MKSZ TAO támogatáson kívüli kis klubok számára, amelynek során a nyertes pályázóknak – a 2017. évi sportfejlesztési támogatás keretében – támogatást nyújt a jelen pályázati felhívásban foglaltak szerint.

A pályázat, egyben a támogatás célja a látvány-csapatsport támogatás rendszerében részt nem vett olyan kézilabda sportszervezetek szakmai munkájának támogatása, amely sportszervezetek megalapításuk időpontja, földrajzi elhelyezkedésük vagy más okok miatt a versenyeztetésük költségeit időlegesen előteremteni nem tudják.

A pályázaton kizárólag, az MKSZ azon tagszervezetei vehetnek reészt, amelyek

  • a pályázat benyújtásáig nem vettek részt a látvány-csapatsport támogatási rendszereében
    és
  • tevékenyen részt vállalnak a kézilabdázás fejlesztésére irányuló szakmai munkában.

Ezt igazolandó megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:

a)  az MKSZ aáltal szervezett országos gyermek, vagy kisiskolás bajnokságban és/vagy
országos serdülő, vagy ifjúsági bajnokságban és/vagy bármely megyei bajnokságban részt vesznek;

b)  vagy olyan oktatási intézménnyel állnak szakmai együttműködésben – köztük
létrejött megállapodás alapján –, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban.

Benyújtási határidő: 2018.03.16. illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges!

A támogatással az MKSZ ezen sportszervezetek működését kívánja elősegíteni abból a célból, hogy a sportszervezet a képzési és versenyeztetési feladatait el tudja látni.

Kérdés esetén kérjük, az MKSZ illetékes kollégáját keressék az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: tamogatas@keziszovetseg.hu
Telefon: +36 20 280 7426

Pályázati kiírás az MKSZ TAO-n kívüli kis klubok számára
Elszámolási útmutató