Küldöttválasztó Gyűlés budapesti sportszervezetek részére

By | 2017.04.11

M E G H Í V Ó

 A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége – a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által 2017. május 19-re összehívott küldöttgyűlésre, az MKSZ Alapszabályának 13 § (5) második szakasza alapján – a budapesti sportszervezetek részére Küldöttválasztó gyűlést hív össze:

2017. április 27-én (csütörtökön) 16:30 órára,

A Küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

MÓDUSZ Irodaház I. emeleti Tanácsterem
Budapest, VIII. ker. Könyves Kálmán krt. 76. I. emelet

A Küldöttválasztó gyűlésen szavazásra jogosult valamennyi, nem az MKSZ NB-s versenyrendszerében versenyző (budapesti felnőtt bajnokságok, OSB és gyermekbajnokságok csapatai) sportszervezet, szervezetenként 1 fő képviselettel. A képviseleti jog megállapítása több csapat versenyeztetése esetén a legmagasabb osztályú csapat besorolása alapján történik.

A küldöttnek 90 napnál nem régebbi törvényszéki kivonattal kell igazolnia részvételi jogosultságát, amennyiben meghatalmazottja látja el a képviseletet, úgy bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia a meghatalmazást és eredeti példányban a bejegyzés eredeti példányával együtt a mandátumvizsgálatra át kell adni.

Személyes javaslataikat és esetleges távolmaradásukat kérjük, az iroda@handbalbudapest.hu email címre küldjék meg, legkésőbb 2017. április 25-ig.

A gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Kérjük a sportszervezeteket éljenek szavazati jogukkal és képviseltessék magukat.

Demény Gyula s.k.
elnök

Meghívó

Meghatalmazás minta