Elnökségi határozatok 2018.

BKSZ.Elnöksége 22/2018 (2018.06.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Versenybizottság előterjesztése alapján megvitatta és elfogadta a 2018/2019 évi Budapest Felnőtt Kézilabda Bajnokságok Versenykiírását.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 21/2018 (2018.04.022) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Budapest II. o. női bajnokság rájátszását a rendelkezésre álló játéknapok alapján, a csapatok képviselőivel való előzetes egyeztetés után megváltoztatja. Az alapszakasz végeredménye után a rájátszás 3 csoportban  (felső, közép és alsóház) kerül lebonyolításra. A korábban tervezett rájátszás oda-vissza alapon került volna lebonyolításra. A módosítás következtében a rájátszás csoportjaiban csak egy forduló 3 mérkőzés kerül lebonyolításra. Ebből következőleg a BKSZ Elnöksége 22/2017 (2017.09.05) sz. határozatában a Bp, II. o. női csapatokra előírt központi kifizetés összegéből egy mérkőzésre eső díjat jóváír, melynek összege 29..600,-Ft.  Felkérjük az érintett csapatok képviselőit, hogy legkésőbb 2018. május 25-ig Puja Pál főtitkár úrral vegyék fel a kapcsolatot a számlázással és visszatérítéssel kapcsolatos kérdéseikkel.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 20/2018 (2018.04.20) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a rendelkezésére álló dokumentumok és az MKSZ vonatkozó Szabályzatainak értelmében elfogadja a Nova Kézisuli Kft. (székhely: 1149 Budapest, Bíbor utca 14-16. VI/8. Cégjegyzék száma:01-09-323274 adószáma: 13589769-2-13 képviseli: Varga Zsuzsanna ügyvezető) tagfelvételi kérelmét.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 19/2018 (2018.04.12) sz. határozata

A BKSZ Elnöksége elfogadta az MKSZ által a Budapesti Kézilabda Szövetség részére nyújtott 7,5 millió forintos támogatás (2018.02.01 – 2018.12.31 időszakra vonatkozóan) lehívása érdekében felhatalmazza az Elnököt, a szükséges dokumentációk elkészítésére és benyújtására az MKSZ részére.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 18/2018 (2018.04.12) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a BKSZ Közgyűlésének az MKSZ Küldöttgyűlésén a budapesti szervezetek képviseletében részt vevő küldöttek névsorát, az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja a BKSZ Közgyűlésének.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 17/2018 (2018.04.12) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a BKSZ Közgyűlése részére a 2018-as Költségvetés tervezetét elfogadta.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 16/2018 (2018.04.12) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a BKSZ Közgyűlése részére a 2017-es évről készített Egyszerűsített éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést elfogadta.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 15/2018 (2018.04.12) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a BKSZ Közgyűlése részére a 2017-es évről készített szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 14/2018 (2018.03.20) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Magyar Kézilabda Szövetség Alapszabálya és az MKSZ megyei  – budapesti – Szövetségekre vonatkozó Egységes Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Budapesti Kézilabda Szövetség Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlésével kapcsolatosan az alábbi Jelölő Bizottságot bízza meg a tisztújításhoz kapcsolódóan a sportszervezetek véleményének, javaslatainak összegyűjtésével és a Közgyűlés elő terjesztésével:
Keglovits László elnök, 
Benyák Katalin és Szerényi Lászlóné tagok

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 13/2018 (2018.03.20) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Magyar Kézilabda Szövetség Alapszabálya és az MKSZ megyei  – budapesti – Szövetségekre vonatkozó Egységes Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Budapesti Kézilabda Szövetség Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlését 2018. április 26 (csütörtök) 17:30 órára összehívja.
A Közgyűlés helyszíne: MÓDUSZ Irodaház I. emeleti tanácsterem (Budapest VIII. ker. Könyves Kálmán krt. 76.) 

Tervezett napirend:

1.  A BKSZ 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az Ellenőrző Testület jelentésének megvitatása, elfogadása,
2.  A BKSZ 2018. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása,
3.  Tisztújítás,
4. Az MKSZ 2018. május 25-i Küldöttgyűlésére, a budapesti sportszervezetek küldötteinek megválasztása,
5.  Kitüntetések díjak átadása

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 12/2018 (2018.03.08) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Magyar Kézilabda Szövetség 2018.03.15-től érvénybe lépő Fegyelmi Szabályzatának alkalmazásával kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízza dr. Vattay Gergelyt és Vindis Ferencet, akik a BKSZ-t képviselik a március 20-án tartandó MKSZ tájékoztatón. A tájékoztatás alapján javaslatot tesznek mind anyagi, mind személyi feltételekkel kapcsolatosan, amelyek az új szabályzat alkalmazásához kapcsolatosan szükségesek.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 11/2018 (2018.03.08) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Hajdúnánáson 2018.03.05 – 06 megtartott megyei (budapesti) Elnök Főtitkári megbeszéléssel kapcsolatos főtitkári tájékoztatót meghallgatta és tudomásul vette.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 10/2018 (2018.02.05) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége Puja Pál főtitkár bérét 2018. január 1-től Bruttó 300.000 Ft/hó-ra módosítja, úgy hogy az EKHO-s adózás szabályai szerint kerüljön az hasonlóan az előző évekhez kifizetésre.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 9/2018 (2018.02.05) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a rendelkezésére álló dokumentumok és az MKSZ vonatkozó Szabályzatainak értelmében elfogadja a Budapest Police Sportegyesület (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. Cb:01-02-0014274 adószáma: 18210060-1-41 képv: Vagyon Tibor István elnök) tagfelvételi kérelmét.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

BKSZ.Elnöksége 8/2018 (2018.02.05) sz. határozata

A BKSZ Elnöksége elfogadta az MKSZ által a Budapesti Kézilabda Szövetség részére nyújtott 7,5 millió forintos támogatás felhasználására, elszámolására vonatkozó előterjesztést, annak részleteit az elszámolt költségnemeket, azok mértékét jóvá hagyta, felhatalmazza az Elnököt az elszámolás benyújtására az MKSZ TAO iroda részére.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 7/2018 (2018.01.05) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a megszerzett megyei /budapesti/ TAO támogatás és az MKSZ által a BKSZ részére biztosított TAO keret terhére az alábbi személyekkel kéri a megbízási szerződések megkötését 2018.01.01 – 2018.12.31-i időszakra az MKSZ-től:

Demény Gyula elnök
Puja Pál főtitkár
Éles Péter játékvezetői Bizottság vezető

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 6/2018 (2018.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a megszerzett és az MKSZ által biztosított megyei /budapesti/ TAO támogatás mértékével egyező TAO célok felhasználásával összhangban elfogadta az MKSZ felé benyújtott felhasználási kérelmet és jóváhagyja az ezzel összhangban álló BKSZ 2018. évi TAO felhasználásának tervezetét.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 5/2018 (2018.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta a BKSZ. Versenybizottságának beszámolóját a 2017/2018. évi Bajnokságok őszi versenyeivel kapcsolatosan és azt jóváhagyólag tudomásul vette.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 4/2018 (2018.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége elfogadta az Art Motives Kft-vel, a Finance Initiative Consulting Kft-vel, és a Protocol Hungary Kft-vel kötött megbízási szerződések meghosszabbítását 2018. június 30-ig a szerződésekben meghatározott tartalommal és összeggel.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 3/2018 (2018.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megvitatta és elfogadta a főtitkár előterjesztésében a Budapesti Kézilabda Szövetség és az Elnökség 2017. évi munkájáról szóló előterjesztést.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 2/2018 (2017.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Puja Pálnak az MKSZ. Amatőr Tanácsa tagjának tájékoztatóját a testület elmúlt időszak tevékenységéről, javaslatokat fogalmazott meg az utánpótlás bajnoki rendszer megreformálásával kapcsolatosan

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

BKSZ.Elnöksége 1/2018 (2018.01.04) sz. határozata

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége a Versenybizottság előterjesztése alapján megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta a 2018. évi Felkészülési Kupa lebonyolítását és csoportbeosztását a beérkezett nevezésekre tekintettel.

7 igen
0 nem
0 tartózkodás