Gyermekbajnokság 2014/2015

Gyermekbajnokság biztosítása

Rendezési tudnivalók

A MAGYA KÉZILABDA SZÖVETSÉG
Szakmai- és Versenybizottságának
37/2014(IX.11.) számú határozata
a Gyermekbajnokság versenykiírásának módosításáról

 

Határozat: 

„Az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága a Magyarország Kézilabda Gyermekbajnokság 2014/15. évi versenykiírását az alábbiak szerint módosítja:

„A gyermekkézilabda bajnokság 2014/15. évi Versenykiírása 11. Játékosok szerepeltetése pontja az alábbiak szerint módosul:

I.

„11. Játékosok szerepeltetése:

Azon sportszervezetek, amelyek pályázatot nyújtottak be a 2014/2015-es Társasági Adókedvezmény (TAO) igénybevétele céljából, azok a pályázatukban feltüntetett – és a versenykiírás szerint nevezhető – sportolóikat kötelesek benevezni az MKSZ valamely hivatalos, országos versenyrendszerébe. A nevezés megtörténte a támogatási igazolások kiadása előtt kerül ellenőrzésre.

Az a Sportszervezet, aki előnyszerzési céllal nem biztosítja minden nevezett játékosa számára a kötelező játékjogosultságot, az súlyosan megsérti az MKSZ gyermek versenyeztetési szabályzatát és működése nem illeszkedik az MKSZ stratégiájához. (Az MKSZ stratégiájához nem illeszkedő tevékenységű Sportszervezet a TAO rendszeréből kizárható.)

Az MKSZ – a gyermekbajnokságon kívül más, felmenő rendszerű, több korosztályt lefedő, országos, régiós, megyei bajnokság létrejöttét, működését nem támogatja, szakmai stratégiájához nem tarja illeszthetőnek. Az a versenyeztetés, a Gyermekbajnoki rendszerben, amely a jelen szabályzat által meghatározott maximum 50 mérkőzés/szezon mérkőzésszámtól eltér, nem illeszkedik az MKSZ stratégiájához.

Minden gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 14, minimum 12 játékos szerepeltethető.  A minimum létszám alól kivételt képez a második vagy harmadik csapat szerepeltetése.

„A kézilabdázás szabálykönyve” Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az alábbiak szerint változik:

a csapat 14 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be kell jegyezni. Ha az adott csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt minimum 12 fővel, illetve a Gyermekbajnokságban egy korosztályon belül versenyző második-harmadik csapat esetében 10 fővel, akkor a csapat összes pontszámából automatikusan egy büntetőpont kerül levonásra.”

II.

A Szakmai- és Versenybizottság 2014. október 31-ig engedélyezi, hogy a 14 éven aluli kézilabdázók a sportorvosi igazolás helyett háziorvosi igazolással is részt vehessenek a bajnokságban.

Melléklet: Nincs

Dr. Kersch Ferenc sk.
elnök
MKSZ Szakmai- és Versenybizottság

Fontos tudnivalók a gyermekbajnokságról 2014.09.07.

Minden korosztályhoz és fordulóhoz szükséges rendezési előírások

 • A mérkőzésekre a játékvezetőket, titkárt és versenybírót a rendező csapat megyei szövetsége delegálja
 • A csapatok, hivatalos személyek részére az öltöző használatát egy órával a mérkőzés megkezdése előtt biztosítani kell
 • Bemelegítési lehetőséget kell biztosítani a csapatok számára akár labda használata nélkül is. Ez nem lehet a terembérlés terhére.
 • Minden mérkőzés előtt 30 perccel a csapatoknak a jegyzőkönyveket ki kell tölteni és a versenybírónak a Kézilabda igazolványokkal együtt át kell adni ellenőrzésre
 • A mérkőzésre a jegyzőkönyvet a rendező csapat biztosítja a rendezés időtartama alatt lévő összes mérkőzésre
 • A mérkőzések jegyzőkönyvét a rendező csapat megyei szövetsége által kijelölt titkár vezeti
 • A jegyzőkönyvek bejuttatása a rendező megyéjének szövetségébe a fordulót követő keddig a titkár vagy a versenybíró feladata
 • A mérkőzések jegyzőkönyvének felrögzítését a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerébe a rendező csapat megyéjének szövetsége végzi, melynek határideje a játéknapot követő csütörtök 24.00.
 • A mérkőzések időtartamára az egészségügyi személyzetet a Versenykiírás értelmében a rendező csapat biztosítja
 • Az eredményjelző és annak kezelőjének biztosítása is a rendező csapatot terheli   (Versenykiírás)
 • A Versenykiírás bármely pontjának be nem tartásáról a kijelölt versenybírónak illetve az ellenőrzést végző régióvezetőnek írásos jelentési kötelezettsége van az utánpótlás szakágvezető felé
 • Óvni a régióban történő mérkőzések során az adott mérkőzést követő munkanapon lehet írásban (e-mailben) a rendező régióvezetőnél
 • A csapatokra várakozási idő nincs! Amennyiben egy csapat bizonyíthatóan rajta kívül álló ok miatt késik,akkor az érintett ellenfelek kötelesek a késő csapat álatl meghatározott ,de közösen leegyeztetett időpontban az elmaradt mérkőzéseket lejátszani.
 • A mérkőzéseken a csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
 • A csapatokat a mérkőzés helyszínén kifizetés nem terheli. A játékvezetők, titkár és versenybíró díjak kifizetését a rendező csapat megyéjének szövetsége biztosítja a Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött megállapodás alapján

 Budapest 2014-09-07

Gyömörey István

Utánpótlás szakágvezető

A Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága közzétette az Országos Gyermekbajnokság lebonyolítási rendszerét.

Az Adorján János régió (kizárólag budapesti csapatok) lebonyolítási rendje


Az alábbi űrlap kitöltésével kérjük a Nevezési lap játékosok linkről letöltött és a játékosok álal aláírt, lebélyegzett igénylőlapot bescannelve visszaküldeni a BKSZ felé kérjük a banki átutalási bizonylatot is csatolni, melyen az igényelt játékengedélyek díját befizették a BKSZ számlájára (11705008-20462381) illetve pénztári befizetés esetén a kiállított számlát szíveskedjenek mellékelni.

Munkatársaink a beküldött adatokat leellenőrzik (játékosok, sportszervezet, banki pénztári tranzakciók) és a megadott email címre értesítést küldenek, hogy mikortól vehetők át személyesen a BKSZ-ben a kinyomtatott játékengedélyek.

A játékengedélyek kiállítási díja 200,-Ft/fő/csapat!


[contact-form-7 404 "Not Found"]


A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai és Versenybizottsága elkészítette a Gyermekbajnokság 2014/2015-ös szezonjának Versenykiírását. A  kiírással és egyéb kérdésekkel az MKSZ Verseny Albizottságához lehet fordulni, aki kizárólagos besorolási, lebonyolítási és rendezési jogkört gyakorol a bajnokság felett!

Gyermekbajnokság versenykiírása

Nevezési lap csapat

Nevezési lap játékosok

Régiós lebonyolítás besorolással

Régiók

forrás: MKSZ