Fegyelmi feljelentőlap feltöltése az MKSZ rendszerbe

By | 2019.11.11

Az MKSZ Etikai és Fegyelmi Albizottság kérésének megfelelően a BKSZ is kéri a játékvezető sporttársakat, hogy a fegyelmi feljelentőlapokat az MKSZ Ügyviteli rendszerében a 10-es menüpontban, a Fegyelmi Feljelentő lap almenüben értelem szerűen töltsék fel.

A feljelentőlapot a mérkőzést követően papíralapon ugyanúgy el kell készíteni, a csapat képviselőjével vagy a feljelentett személlyel aláíratni, majd a dokumentumról a szkennelt vagy fényképezett változatot az említett menüpontba fel kell tölteni!

A BKSZ irodájába ezt követően az eredeti példányt ugyanúgy kérjük behozni vagy postai úton beküldeni.