Apparátus

B u d a p e s t i   K é z i l a b d a  S z ö v e t s é g

A p p a r á t u s a

Budapesti Kézilabda Szövetség elnöke

Demény Gyula  2001.06.12-től

BKSZ Fellebbviteli Bizottsága

Halmai János bizottságvezető

Rédainé Horváth Rita tag,
dr. Szabó Gábor tag

BKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága

dr. Vattay Gergely bizottságvezető

id. Vindis Ferenc titkártag,
Benyák Katalin tag,
Tombor Szilárd tag

BKSZ Játékvezetői Bizottsága

Oláh Viktor bizottságvezető

Barna Viktor tag (szervezés, oktatás, kommunikáció)
Dobrovits Csaba tag (küldés, ellenőrzés)
Kovács Bence tag (strandkézilabda, ellenőrzés, mentorálás)

BKSZ Versenybizottsága

Puja Pál bizottságvezető(Gyermek és Kisiskolás bajnokságok, Kupák, rendezvények)

Keglovits László
tag, (Budapest Bajnokságok, Kupák, terembérlet)
György Gábor tag, (Igazolás, átigazolás, NB II. felnőtt, III. o. ifjúsági OSB csoportok)

BKSZ Iroda

Szalai Márton irodavezető