BKSZ Tisztújító Közgyűlés 2014. június 19.

By | 2014.05.29

A Budapesti Kézilabda Szövetség  2014. június 19-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja tisztújító Közgyűlését, melynek helyszíne a Budapesti Sportszékház Kapcsos Lajosné földszinti nagyterem (1053 Budapest, Curia u. 3.)

A Közgyűlés napirendje:

  1. A BKSZ 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és Ellenőrző Testületi jelentésének elfogadása
  2. A BKSZ 2014. évi költségvetésének elfogadása
  3. Tisztségviselők választása
  4. Díjak, kitüntetések átadása

A Közgyűlésen valamennyi – budapesti székhelyű – kézilabda szakosztályt 1-1 fő küldött képviselheti (bajnoki osztályban történő besorolásuktól/részvételüktől függetlenül).

A sportszervezetet a cégbíróságon, vagy a törvényszéken nyilvántartásba vett képviselője, vagy olyan személy képviselheti, aki részére a képviselő teljes bizonyító erejű̋, magánokiratba foglalt meghatalmazást adott. A képviseleti jog igazolása a képviselő 90 napnál nem régebbi cégkivonatát köteles a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg a Közgyűlés rendezőinek átadni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele megjelenik. Abban az esetben, ha a küldöttgyűlés a kitűzött kezdési időponttól számított egy óra várakozás után sem határozatképes, úgy a küldöttgyűlést a várakozási idő letelte után hivatalossá kell nyilvánítani, megtartani, mely ezek után a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2014. május 19.

Sporttársi üdvözlettel:

Demény Gyula sk.
elnök

Közgyűlés írásos előterjesztései innen tölthetők le

 

közgyűlési meghívó
meghatalmazás (docx)
meghatalmazás (pdf)