BKSZ Küldtöttválasztó gyűlés 2015.03.19.

By | 2015.03.09

A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. április 17-én 13 órától tartja éves rendes küldöttgyűlését a Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia termében.

Miután rendes küldöttgyűlésről van szó, így az Alapszabály 13. §. (6) bekezdése értelmében új küldöttek választása elengedhetetlenül szükséges.

A Budapesti Kézilabda Szövetség a fentiek figyelembevételével 2015. március 19. (csütörtök) 16:30 órára (V. kerület Curia utca 3.) összehívja az MKSZ küldöttgyűlésén a budapesti sportszervezeteket képviselő küldöttválasztó gyűlést.

A küldöttek részvételi jogosultságukat, 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal köteles igazolni képviseleti jogosultságát. Ha nem a szervezeti képviselő (tehát az egyesület elnöke, sportvállalkozás ügyvezetője) jár el, úgy a képviseletre jogosult személynek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (tehát 2 tanú által aláírt) meghatalmazást kell adnia a megválasztott küldöttnek, és a küldöttnek legkésőbb a regisztrációkor ez esetben a meghatalmazást is eredeti példányban át kell adnia a mandátumvizsgáló bizottságnak.

Budapesti Kézilabda Szövetség