BKSZ Küldöttválasztó gyűlés 2016. 04. 28.

By | 2016.04.27

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége 2016. április 28 – án 15.30 órára a Szövetség Tanácstermébe (1053 Budapest, Curia u. 3.) összehívja a Budapesti Kézilabda Szövetség Küldöttválasztó gyűlését a Magyar Kézilabda Szövetség 2016. május 20-i Küldöttgyűlésén a budapesti sportszervezeteket képviselő küldöttek megválasztására.

A küldöttválasztó gyűlésen azon sportszervezetek rendelkeznek szavazati joggal akik Budapest székhelyűek, és a Magyar Nemzeti Bajnokságban nem játszik csapatuk, ide nem értve az MKSZ Gyermekkézilabda bajnokságát.

Részvételi jogosultságukat a küldöttek a vonatkozó szabályok által előírt formában és tartalommal igazolhatják, ennek hiányában nem vehetnek részt a határozathozatalban. Ha nem a szervezet bejegyzett képviselő jár el, úgy a képviseletre jogosult személynek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (tehát 2 tanú által aláírt) meghatalmazást kell adnia az adott személy részére.

Ha a meghirdetett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az MKSZ megyei – budapesti – Szövetségekre vonatkozó Egységes Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2016. április 28. (csütörtökön) 16:30 órakor jelen lévők a megjelentek létszámától függetlenül érvényes a Közgyűlés.

Kérjük, a sportszervezeteket, hogy képviseleti joggal ellátott küldötteikkel képviseltessék magukat a Közgyűlésen.

Meghat_BKSZ_küldöttvalasztó_2016