BKSZ Közgyűlés 2016. május 24.

By | 2016.05.02

A Budapesti Kézilabda Szövetség Elnöksége 2016. május 24. (kedd) 16:00 órára összehívta a Szövetség éves rendes Közgyűlését.

helyszín:                            Budapest, V. ker. Curia utca 3. fszt. nagyterem.

Tervezett napirend:

  1. A BKSZ 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának és az Ellenőrző Testület jelentésének elfogadása,
  2. A BKSZ 2016. évi költségvetésének elfogadása,
  3. Kitüntetések, díjak átadása

A Közgyűlésen valamennyi budapesti székhellyel rendelkező, az MKSZ tagjaként működő sportszervezetet 1 – 1 fő küldött.

Részvételi jogosultságukat a küldöttek a vonatkozó szabályok által előírt formában és tartalommal igazolhatják, ennek hiányában nem vehetnek részt a határozathozatalban. Ha nem a szervezet bejegyzett képviselő jár el, úgy a képviseletre jogosult személynek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (tehát 2 tanú által aláírt) meghatalmazást kell adnia az adott személy részére.

Ha a meghirdetett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az MKSZ megyei – budapesti – Szövetségekre vonatkozó Egységes Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2016. május 24. (kedden) 17:00 órakor jelen lévők a megjelentek létszámától függetlenül érvényes a Közgyűlés.

Kérjük, a sportszervezeteket, hogy képviseleti joggal ellátott küldötteikkel képviseltessék magukat a Közgyűlésen.

Meghat_BKSZ_közgyűlésre_20160524