XXIV. Ferenczy – Budapest Kupa 2018

XXIV. Ferenczy – Budapest Kupa 2018
Budapest, 2018. december 21 – 23.
VERSENYKIÍRÁS

I.

Az Angyalföldi Sportiskola DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség – továbbiakban Szervezők – a kézilabda sportág népszerűsítése, a bajnoki versenyekre való eredményes felkészülés és a sportkapcsolatok kiépítése ápolása céljából rendezi meg a XXIV. Ferenczy – Budapest Kupa 2018 felkészülési utánpótlás versenyt.. Az MKSZ Szakmai és Versenybizottságának döntése alapján a versenyen való részvétel költsége a TAO -s költségek között elszámolható!

II.

Időpont. helyszínek:

helyszínek: budapesti sportcsarnokok, tornatermek,
időpont: 2018. december 21 – 23.

III.

Csoportok, játékidő, labdaméret, időleges kiállítás nevezési díj

csoportok

játékosok születési ideje Játékidő labda méret időleges kiállítás

Nevezési díj / csapat

FS 2002.01.01 – 2005.12.31 2 x 20 perc 2 2 perc 44.000 Ft
LS 2003.01.01 – 2006.12.31 2 x 20 perc 2 2 perc 44.000 Ft
FU15 2004.01.01 –  2005.12.31 2 x 15 perc 2 2 perc 35.500 Ft
FU14 / LU14 2005.01.01 –  2006.12.31 2 x 15 perc 1 1 perc 35.500 Ft
FU13 / LU13 2006.01.01 –  2007.12.31 2 x 15 perc 1 1 perc 35.500 Ft
FU12 / LU12 2007.01.01 –  2008.12.31 2 x 15 perc 0 1 perc 35.500 Ft
FU11 / LU11 2008.01.01 –  2009.12.31 2 x 15 perc 0 1 perc 35.500 Ft
FU10 / LU10 2009.01.01 –  2010.12.31 2 x 12 perc 15-16 cm 140-170 gr 1 perc  27.500 Ft

 

 

IV.

Minden korosztályra érvényes szabályok

1. Csapatidőkérés (Team Time Out) nincs!

2. Szünet minden mérkőzésen 1 perc

3. A versenyprogram szerint elől álló csapat, köteles azonos mezszín esetén alkalmazkodni az ellenfél (második helyen szereplő) csapat felszereléséhez!

4. A mérkőzés kezdési időpontja előtt legkésőbb 30 perccel a csapatfelelős köteles az online felületen feltölteni az adott mérkőzés játékosait, mezszámokkal együtt. Ennek elmaradása esetén a mérkőzést úgy tekintjük, hogy az érintett csapat nem jelent meg, a mérkőzést 10:0 gólkülönbséggel játék nélkül az ellenfél javára igazoljuk.

5. Verseny mérkőzéseivel kapcsolatos óvás nem nyújtható be.

V.

Szakmai követelmények

1. Az MKSZ korosztályos szakmai követelményei a Kupa teljes egészére vonatkoznak, elsősorban a védekezésre és a cserékre, valamint a kapus mezőnyjátékosként történő szerepeltetésével kapcsolatban.

2. Az U10 -es korosztályba 5 mezőnyjátékos és 1 kapus, tartózkodhat csapatonként a játéktéren. A kisiskolás korosztályban nincs megkötés a védekezésre vonatkozóan, de tilos a támadás – védekezés célzott cseréje.

3. Orvosi engedély nélkül a Kupa során egyetlen játékos sem szerepelhet. Sportszervezet esetén a sportorvosi engedély, iskola esetén az iskolaorvosi engedély bemutatása a versenybírói asztalnál (regisztrációs helyszínen), minden mérkőzés előtt kötelező.

VI.

Nevezési, részvételi költségek (nevezési díj)

A III. pontban meghatározott korcsoportok szerinti nevezési díjat kell fizetnie a benevezett csapat után.
A tornán való részvétel költségei (utazás, esetleges szállás stb.) a benevezett csapatokat terhelik.

VII.

Nevezés, nevezési idő:  2018 november 1 – 2018. december 4. között

A nevezni kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetség központi rendszerében a 11.-es menüpontban lehet. Jelentkezést más formában nem áll módunkban elfogadni!

A nevezéssel együtt a csapatoknak a nevezési díjat – a Budapesti Kézilabda Szövetség OTP Bank 11705008-20462381-00000000 számlájára a kiírás szerinti összegnek megfelelően magyar forintban (HUF) kell átutalni. Átutalásnál a megjegyzés rovatban kérjük a csapat nevét és a csoportot is feltüntetni.

A lebonyolítás valamennyi korcsoportban a beérkező nevezések alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló teremlehetőségek figyelembevételével a BKSZ azokat a nevezéseket részesíti előnyben, fogadja el, amelyekkel egyidejűleg a nevezési díjat is befizették. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló teremlehetőségek telítődnek, a BKSZ a nevezett sportszervezetek nevezését elutasíthatja, függetlenül attól, hogy az időben érkezett és a nevezési díjat is átutalták a sportszervezetek.

VIII.

Érkezés, regisztráció:

A verseny megkezdése előtt legkésőbb 2018. december 20-án (csütörtökön) 18:00 óráig a sportszervezetek valamennyi a Kupán részt vevő csapatuk esetében, az MKSZ rendszerébe fel kell tölteni a csapatok névsorát!

A mérkőzést megelőzően egy órával az adott mérkőzésen résztvevő személyek mezszámát és névsorát kell az elektronikus rendszerbe a csapatoknak feltölteni. Ezen névsorok átemelésével nyílik lehetőség az online jegyzőkönyve átemelni a névsorokat és vezetni a mérkőzések jegyzőkönyvét. Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy hitelt érdemlően (hivatalos okmányok valamelyikével) igazolja személyazonosságát!

IX.

Kupa lebonyolítása, szabályok:

1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy adott korcsoportokat a nevezések figyelembevételével összevonjon, vagy több csoportra bontva bonyolítson le. Csapatonként maximum 5 mérkőzés lejátszását tudjuk biztosítani.

2. Jegyzőkönyv a helyezések eldöntése:
A helyezések eldöntése a Kézilabdázás Szabálykönyvében leírtak szerint történik. A mérkőzések jegyzőkönyvei az MKSZ online rendszerébe lesznek rögzítve, az eredmények ott figyelemmel kisérhetők.

3. Ha valamelyik csapat a mérkőzés kezdési időpontjáig, versenyzésre alkalmas szerelésben nem jelenik meg, névsora mezszámokkal együtt nem került feltöltésre az internetes felületre, akkor mérkőzés helyszínén a jelen lévő csapat részére 10:0 gólkülönbséggel kerül igazolásra a mérkőzés!

4. Várakozási idő nincs!

5. Kizárás:
Az a játékos, akit a mérkőzés játékvezetői kizártak (piros lap) az adott mérkőzésre elveszíti részvételi jogosultságát, de a soron következő mérkőzésen már szerepelhet.
Az a játékos, akit a mérkőzés játékvezetői kizártak és kék lappal büntettek (piros lap + kék lap) a soron következő 2 (kettő) mérkőzésre elveszíti részvételi jogosultságát, nem léphet pályára.

6. A súlyosan sportszerűtlen, vagy a szabályokat durván megszegő csapatot a Kupa Versenybizottsága kizárja és eredményeit megsemmisíti.

7. Díjazás, Különdíj:
   – Az FS -LU11 korcsoport (16 fő/csapat) I. II. III. helyezett csapatai érem és oklevél díjazásban részesül,
   – Különdíjat kap a korcsoportban legtöbb gólt elérő játékos(ok).
   – FU10 – LU10 korcsoportok (10 fő/csapat) valamennyi résztvevő játékosa ajándékban részesül.

 

IX.
Egyéb rendelkezések

A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel, így az abból adódó valamennyi felelősség a résztvevő csapatok edzőit, vezetőit terheli, a torna szervezője elhárít magától minden e felelősségére irányuló megkeresést!

A Budapesti Kézilabda Szövetség és a vele együttműködő partnerei, (sportcsarnokok, szállásadók stb.) felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken hagyott értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját feladata.

A fent külön nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, az Európai Kézilabda Szövetség, és a Magyar Kézilabda Szövetség, hatályos verseny és játékszabályai az irányadóak, valamint a vitás kérdések eldöntése a fenti szervezetek alapdokumentumai és szokásjogai alapján történik!

A tornával kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást adunk a www.handballbudapest.hu honlapon. A tornával kapcsolatos bármely információval a bkszkupa@gmail.com email címen tudnak felvilágosítást kapni.

Budapest, 2018. október 16.

Angyalföldi Sportiskola és DSE                                                                         Budapesti Kézilabda Szövetség